Pakalpojumi

 

Pakalpojums

Saite uz pakalpojumu
portālā Latvija.lv

Iesnieguma izskatīšana par Konkurences likuma pārkāpumiem

saite

Iesnieguma izskatīšana par Reklāmas likuma pārkāpumiem

saite

Konsultācijas un iesniegumu izskatīšana par konkurences tiesību jautājumiem

saite

Iesniegumu izskatīšana par tirgus dalībnieku paziņoto vienošanos

saite

Lēmums par tirgus dalībnieku apvienošanos

saite

Atzinums par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā

 

Iesniegums par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma uzraudzību

 

Sabiedrības informēšana par konkurences aizsardzības un uzraudzības jomas jautājumiem

saite