Nr.# Statuss Lēmuma nosaukums Pieņemšanas datums Publicēšanas datums
8. Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “MAXIMA Latvija” nomas tiesību iegūšanu. 13.04.2017.
6. Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār UAB “Baltic Retail Properties” un UAB “Baltic Retail Properties” un SIA “K Prof”, SIA “Polo LS”, SIA “Daugavkrasts M” apvienošanos. 14.03.2017. 27.03.2017. (63.)
E02-5. Tiesvedībā
Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “Rīgas satiksme” un PS “Rīgas mikroautobusu satiksme” darbībās. 27.02.2017. 15.03.2017. (55.)
4. Spēkā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par BaltCap Private Equitey Fund II SCSp, SIA "SELECTA" un SIA "Baltic Payment Systems" apvienošanos. 16.02.2017. 28.02.2017. (44.)
2. Tiesvedībā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “Plesko Real Estate” ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu. 12.01.2017. 27.01.2017. (22.)
1. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “ABC Software” un SIA “DPA” darbībās. 12.01.2017. 20.01.2017. (17.)