Aktualitātes
22.07.2016.
Pusgada laikā par konkurences pārkāpumiem valsts budžetā ieskaitīti 1,7 milj. eiro
Šī gada pirmajos sešos mēnešos uzņēmumi, kuriem Konkurences padome (KP) piemērojusi naudas sodus par konkurences tiesību pārkāpumiem, valsts budžetā ieskaitījuši kopumā nedaudz vairāk kā 1,7 miljonus eiro. Tā Konkurences likuma pārkāpēji valstij vismaz daļēji ir kompensējuši daļu no to nelikumīgi gūtās peļņas. Lasīt vairāk
20.07.2016.
KP atļauj SIA “MAXIMA Latvija” atvērt jaunu veikalu Dobelē
14. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “MAXIMA Latvija” nomāt telpas Baznīcas ielā 14, Dobelē, kur iepriekš darbojās cits mazumtirgotājs – SIA “RIMI LATVIA”. KP secināja, ka darījums konkurencei kaitējumu neradīs, tādējādi tas ir atļaujams. Lasīt vairāk
14.07.2016.
Sera Frensisa Džeikoba vieslekcijas ieraksts
30.06.2016.
Vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmēju saskārušies ar konkurenci ierobežojošām darbībām
Konkurences padome (KP) ir noslēgusi ikgadējo uzņēmēju anonīmo aptauju, kurā respondentu atbildes sniedza ieskatu par konkurences attīstību dažādās nozarēs, kā arī atklāja problēmu loku, ar kurām uzņēmumi saskaras ikdienas darbībā. Lasīt vairāk
29.06.2016.
KP atļauj SIA “Proks” vienoties par franšīzes sistēmas izveidi
30. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “Proks” vienoties par franšīzes līgumu noslēgšanu ar deviņiem uzņēmumiem. KP lēmumā secināja, ka vienošanās radītie ieguvumi pārsniedz iespējamo kaitējumu konkurencei, tādējādi tā ir atļaujama. Lasīt vairāk
27.06.2016.
KP atļauj apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju apvienošanos
9. jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam “VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe” (VIG) iegādāties AAS “BTA Baltic Insurance Company”. KP pieņēma atļaujošu lēmumu, jo tirgus apstākļu izvērtējums neliecināja, ka apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt konkurenci nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū. Lasīt vairāk
20.06.2016.
Notiks sera Frensisa Džeikoba vieslekcija par Eiropas Savienības Tiesas praksi
Š.g. 1. jūlijā plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē biedrība „Latvijas tiesību institūts” rīko Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba (Sir Francis Jacobs QC) vieslekciju „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām”. Lasīt vairāk
17.06.2016.
Saņemts jauns apvienošanās ziņojums
14.06.2016. Konkurences padome ir saņēmusi pilno ziņojumu par apvienošanos, kuras ietvaros SIA “MAXIMA Latvija” iegūst telpu izmantošanas tiesības tirdzniecības telpās Baznīcas ielā 14, Dobelē. Lasīt vairāk
17.06.2016.
KP publisko pārskatu par iestādes darbību 2015. gadā
Konkurences padome (KP) sabiedrības vērtējumam nodod publisko pārskatu, kurā īsā un uzskatāmā veidā atspoguļota būtiskākā informācija par aktualitātēm konkurences tiesību piemērošanā 2015. gadā Latvijā. Lasīt vairāk
15.06.2016.
Stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā
Šodien, 15. jūnijā, stājas spēkā Konkurences likuma grozījumi, kas būtiski modernizē konkurences tiesību aizsardzību Latvijā. Lasīt vairāk
13.06.2016.
KP konstatē nepamatoti augstas iebraukšanas maksas Rēzeknes autoostā
25. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par naudas soda un tiesisko pienākumu uzlikšanu SIA “Rēzeknes autoosta”, kas ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli un pārvadātājiem pieprasījusi pārmērīgu maksu par iebraukšanu Rēzeknes autoostā. Par konkurences tiesību pārkāpumu KP piemēroja SIA “Rēzeknes autoosta” naudas sodu 4026,53 EUR apmērā. Lasīt vairāk
03.06.2016.
KP atļauj "LATRAPS" un SIA “Latvijas Piens” apvienošanos
19. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma atļaujošu lēmumu par Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "LATRAPS" izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Latvijas Piens”. Izvērtējot apvienošanos, KP secina, ka darījuma rezultātā konkurencei netiks nodarīts kaitējums. Lasīt vairāk
02.06.2016.
Jaunā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma uzraudzība atklāj būtiskākās problēmas
Konkurences padome (KP), noslēdzot pirmo posmu pēc Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) stāšanās spēkā, apkopojusi būtiskākās problēmas, ar kurām jaunā likuma piemērošanas gaitā saskaras mazumtirgotāji un piegādātāji. Lasīt vairāk
01.06.2016.
KP brīdina: arī valsts iestāde var kļūt par karteļa veicinātāju
Konkurences padome (KP) pēc mobilās mamogrāfijas pakalpojuma nodrošināšanas prakses izvērtēšanas secina, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) ir veicinājis konkurentu darbību saskaņošanu, turklāt nav vērtējis valsts resursu izmantošanas efektivitāti valsts apmaksātās vēža savlaicīgas skrīninga programmas ietvaros. Lasīt vairāk
30.05.2016.
KP atgādina – skolēnu vecākiem formas tērpu iegādē jābūt alternatīvām
Konkurences padome (KP), tuvojoties mācību gada beigām, atkārtoti aicina skolas, kurās ir ieviestas obligātās formas, izvērtēt skolēnu vecāku finansiālo stāvokli un nodrošināt iespēju nepieciešamo apģērbu iegādāties arī alternatīvos veidos, nevis tikai no viena, skolas izvēlētā piegādātāja. Lasīt vairāk