Konkurences padomes viedokļi

Būtiskākie Konkurences padomes sagatavotie viedokļi, skaidrojumi un atzinumi uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām. 

Datums

Temats

Adresāts

30.03.2017.

Vēstule par strīda atrisināšanas procedūras, neierosinot lietu, noslēgšanu

Dokuments

Kopsavilkums

 AS “Rīgas siltums”, AS “Hausmaster”, AS “Rīgas siltums” padome

24.03.2017.

Vēstule par RD Mājokļu un vides departamenta Nomas tiesību izsoles komisijas izsludinātās izsoles atbilstību labas pārvaldības principiem

Dokuments

Kopsavilkums

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
14.02.2017.

Vēstule par Rīgas domes plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu atkritumu apsaimniekošanas jomā

Dokuments

Kopsavilkums

Rīgas dome, Rīgas domes mājokļu un vides departaments
06.02.2017.

Viedoklis par karteļa vienošanās kā vissmagāko konkurences tiesību pārkāpumu "KP Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: Nekad nav par vēlu atzīties kartelī"

 

Viedoklis

Masu mediji, institūti, asociācijas, uzņēmēji
03.01.2017.

Viedoklis par cenu kāpuma gaidām 2017. gadā dažādās pārtikas produktu grupās "Ābrama: Beigsim sēt cenu kāpuma gaidas Jaunajā gadā"

Viedoklis

Masu mediji, institūti, asociācijas, uzņēmēji
02.11.2016.

Vēstule "Par ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumu"

Dokuments

 Pašvaldības
27.07.2016.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Dokuments

Kopsavilkums

Zemkopības ministrija

06.07.2016.

Vēstule par veselības nozarē konstatētajām problēmām

Dokuments

 Veselības ministrija
20.04.2016.

Skaidrojums (atbilde uz iesniegumu) par Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” darbībām, apsaimniekojot stāvvietas uz ielām

Dokuments

Iesniedzējs (komersants)

31.03.2016.

Skaidrojums par Grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” ietekmi uz konkurenci

Dokuments

Kopsavilkums

Iesniedzējs (auto instruktors)

Zināšanai: Satiksmes ministrija

15.03.2016.

Atzinums par Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1293 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” ietekmi uz konkurenci

Dokuments

Kopsavilkums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 30.09.2015.

Vēstule par skolas formām

Dokuments

Kopsavilkums

Daugavpils Krievu vidusskolai–licejam

Daugavpils pilsētas domei